Vi har 231 besökare och inga medlemmar online

   

Skolledningen informerar

Skolledningen informerar

Uppgifter
 
Viktig information!
 
Maxtaxan för fritidshemmet har förändrats till 1007 kr/månad och 503 kr/månad för barn 2 och 3.
 

Ledningen informerar

 

Ledningen hälsar alla nya och gamla elever välkomna till ett nytt läsår på Svensk – Ryska skolan. Det finns information som vi vill att ni tar del av:

Pandemin:

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och skolan följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten samt Grundskoleförvaltningen har vilket innebär:

 • Vid förkylningssymptom, även milda sådana, ska man stanna hemma till dess att man är helt frisk eller uppvisar negativt PCR – test.
 • Vårdnadshavare hämtar och lämnar utanför skolan och håller avstånd till personal, elever och andra vuxna.
 • Vi undviker i möjligaste mån fysiska möten.
 • P.g.a. pandemin är föräldramötet enbart för nya elevers vårdnadshavare.

Mer information riktad till vårdnadshavare finns på Hjärntorget.

Fritidshem:

 • Vårdnadshavare är skyldiga att betala fritidsavgift 12 månader under året.
 • Avgiften ska vara betald innan den sista i varje månad och märkt med elevens namn och efternamn.
 • Om avgiften inte betalas i tid kommer eleven bli avstängd från fritids.
 • Vårdnadshavare ska lämna schema på vilka tider eleven behöver fritidshem. En elev får max vistas sammanlagt 9 timmar på skolan och fritids, det innebär att den vårdnadshavare som börjar arbetet sist lämnar och den som slutar först hämtar.
 • Utöver vårdnadshavarens schemalagda arbetstid har man 30 min restid till och från jobbet.
 • Anmäler man sitt barn till fritids under lov och sedan inte kommer och inte meddelar sin frånvaro blir man avstängd från lovverksamhet.
 • Lämnar man inte in inkomstuppgift blir man debiterad maxtaxa.

På förekommen anledning skärper vi reglerna beträffande fritids och ber er att respektera de anställdas arbetstider och fritidshemmets verksamhet.

 

Hemsidan:

På hemsidan ger skola, fritidshem och ledning viktig information, allt ifrån veckobrev till ändringar i läsårstiderna.

Det är viktigt att ni tar del av informationen, personalen har inte möjlighet att avvara tid från verksamheten för att ge er information om sådant som står på hemsidan.

Föräldraförening:

Det finns en föräldraförening som har koppling till skolan, varje familj ska vara medlem i föreningen och betala årsavgiften.

De pengar som betalas in till årsavgiften används sedan för att hitta på aktiviteter med era barn på skolan som normalt sett inte täcks av skolpengen.

En aktiv förening kan skapa en mer meningsfull och upplevelserik skolgång samt fritidsverksamhet, men det kräver att ni som vårdnadshavare tar ert ansvar och engagerar er i föreningen. Föreningen behöver minst två aktiva representanter från varje klass, antingen meddelar ni ert intresse själva till föreningen eller så får föreningen utse två representanter från varje klass.

 

Vi tackar för ert samarbete och ser fram emot ett trevligt läsår!

 

Ansök om ledighet

 

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du ansöka om ledighet hos skolans rektor som gör en individuell (personlig) bedömning för varje ansökan.

För att få ledigt ska det föreligga enskild angelägenhet eller finnas synnerliga skäl för att ledighet ska beviljas. 

Vid all beviljad ledighet har vårdnadshavare ansvaret för att eleven tar igen de kunskaper och uppgifter som eleven skulle ha arbetat med under ledigheten.

Källor: 4 kapitlet 11 § och 7 kapitlet 18 § skollagen, 2 kapitlet 10 §, regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 707 och regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder sidan 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fredagens (15/3/2019) GP fanns en artikel om hur många procent av lärarna som är legitimerade på skolan utifrån Skolverkets uträkningar. Skolverkets uträkning är för det första från läsåret 17/18 och vi har fått fler legitimerade lärare efter detta, samt att deras uträkning inte riktigt gör skolan rättvisa.

På skolan finns det i dagsläget 4 stycken tillsvidare anställda lärare, varav alla är legitimerade, dessutom har vi en fritidspedagog som också har en lärarlegitimation. 

I dagens läge där de flesta skolor kämpar med att hitta behöriga lärare till sina vakanta tjänster, har vår skola en hög procent av anställda med legitimation. Alla våra anställda har en pedagogisk utbildning. 

Våra anställda har behörighet även om de inte har fått ämnena uppdaterade i sina legitimationer. 

 

 

 

Skolledningen vill informera vårdnadshavare med barn på fritids:

De barn som har skoldagar som överstiger 8 h måste lämna in arbetsscheman, det gäller båda vårdnadshavarna.

   
Copyright © 2021 Ryska Skolan i Göteborg. Alla rättigheter förbehållna.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.