Vi har 1029 besökare och inga medlemmar online

   

Skolledningen informerar

Skolledningen informerar

Uppgifter
 
Viktig information!
 
Maxtaxan för fritidshemmet har förändrats till 1007 kr/månad och 503 kr/månad för barn 2 och 3.
 

Information till vårdnadshavare på Hjärntorget

Vi kommer att gå ut med en information till alla vårdnadshavare på Hjärntorget eftersom det har efterfrågats.

Hjärntorget - Göteborgs Stad

goteborg.se › wps › portal

 

Information till vårdnadshavare om covid-19

Det råder samma läge nu i höst som i våras. Friska barn går till skolan och sjuka barn stannar

hemma. Nu i skolstart när hösten kommer ser vi att förkylningar ökar med snuva, ont i

halsen och hosta. Det är viktigt att barn som är sjuka stannar hemma i två dagar efter de

blivit friska för att minska den allmänna smittspridningen i skolan. Dessa förkylningsutbrott

handlar i de flesta fall handlar inte om covid-19. Om du som vårdnadshavare är orolig att de

skulle kunna vara covid-19, kontakta då din vårdcentral. Barn från förskoleklass och uppåt

kan nu få testas för pågående covid-19 infektion utan läkarbedömning.

 

 

Ansök om ledighet

 

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du ansöka om ledighet hos skolans rektor som gör en individuell (personlig) bedömning för varje ansökan.

För att få ledigt ska det föreligga enskild angelägenhet eller finnas synnerliga skäl för att ledighet ska beviljas. 

Vid all beviljad ledighet har vårdnadshavare ansvaret för att eleven tar igen de kunskaper och uppgifter som eleven skulle ha arbetat med under ledigheten.

Källor: 4 kapitlet 11 § och 7 kapitlet 18 § skollagen, 2 kapitlet 10 §, regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 707 och regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder sidan 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fredagens (15/3/2019) GP fanns en artikel om hur många procent av lärarna som är legitimerade på skolan utifrån Skolverkets uträkningar. Skolverkets uträkning är för det första från läsåret 17/18 och vi har fått fler legitimerade lärare efter detta, samt att deras uträkning inte riktigt gör skolan rättvisa.

På skolan finns det i dagsläget 4 stycken tillsvidare anställda lärare, varav alla är legitimerade, dessutom har vi en fritidspedagog som också har en lärarlegitimation. 

I dagens läge där de flesta skolor kämpar med att hitta behöriga lärare till sina vakanta tjänster, har vår skola en hög procent av anställda med legitimation. Alla våra anställda har en pedagogisk utbildning. 

Våra anställda har behörighet även om de inte har fått ämnena uppdaterade i sina legitimationer. 

 

 

 

Skolledningen vill informera vårdnadshavare med barn på fritids:

De barn som har skoldagar som överstiger 8 h måste lämna in arbetsscheman, det gäller båda vårdnadshavarna.

   
Copyright © 2021 Ryska Skolan i Göteborg. Alla rättigheter förbehållna.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.