Skolans personal tackar alla föräldrar för blommor och choklad. Hjärta - Väggisar™ - Väggtexter - Unikdekor.se