Kära föräldrar!
 
Välkomna på Vårkonsert!
 
Konserten kommer att hållas 12 april kl. 15.00.
 
Похожее изображение
 
 
 
 
 
 
 
OBS! CASTING!

 

 

Det har kommit en fråga från vårdnadshavare om skolan inte istället kan be vårdnadshavarna om pengarna för resan. Tyvärr är det inte möjligt eftersom skollagen är utformad så, det innebär att skolan bara kan begära de 100 kr som vi samlar in i början av läsåret.

Men det hindrar inte att ni som är vårdnadshavare eller far- och morföräldrar eller på något annat sätt har koppling till skolan gör en donation.

T.ex. om alla vårdnadshavare donerar 200 kr/barn så kommer vi nå målet för den här resan.

Vårt syfte är ju inte att göra reklam eller liknande för olika företag, utan vårt enda mål är att försöka ge ERA barn en fantastisk upplevelse och en skolgång som är rik på upplevelser.

Vill man donera kan man göra det genom att antingen sätta in pengar på skolkontot hos Swedbank: Clearing: 8105 – 9 Konto: 693 532 319-3

eller genom att Swisha till:072 015 2011

Ange bara vilket barn och åk det gäller.

 

 

 

 

 
 

Svensk – ryska skolans personal vill tacka alla de föräldrar som under läsåret samarbetat och respekterat skolan genom att bland annat läsa veckobrev, hållit sig uppdaterade om förändringar i öppettider, kommit på möten, rapporterat in frånvaro, följer skolplikten, respekterar fritids öppettider m.m.

Vi följer skollagen vad det gäller att samarbeta med hemmet genom att skicka information i veckobrev och meddela förändringar minst två veckor innan så att ni ska kunna lösa eventuella problem. Som ni säkert förstår måste båda parter hjälpas åt för ett fungerande samarbete ska finnas och det uppnås endast genom att ni som föräldrar håller er uppdaterade, kommunicerar med skolan och respekterar skolan och dess personal.

Så åter igen ett stort tack till alla er som under läsåret möjliggjort det för oss på skolan att kunna göra vårt arbete och utveckla skolan.

Похожее изображение

   
Copyright © 2019 Ryska Skolan i Göteborg. Alla rättigheter förbehållna.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.